มาร์ชงิ้วราย

งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

ประสาทประสิทธิ์ให้การศึกษา

ลูกหลานเหลนโหลนสืบมา

การศึกษาพัฒนาให้เจริญ

                    งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

                    ดุจชีวิตของชาวประชา

                    เลือดหมูเหลืองยั่งยืนคู่ฟ้า

                    พัฒนาชาติไทยให้เจริญ

ขอทูนเทิดไว้ความดี

สามัคคีเราหวังคือพลัง

ไม่ตายไม่คลายสัมพันธ์

สุขสันต์รักมั่นนิรันดร์กาล

                    งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

                    ประทับจิตชาวนครชัยศรี

                    แม้ชีวิตอุทิศยอมพลี

                    ฝากชีวีำไว้กับงิ้วราย