วันที่จัดกิจกรรม : 01 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 7 ปี 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 39 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 28 พฤษภาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปีการศึกษา 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 19 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : อบรมการต่อยอดองค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาโบราณ

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 18 พฤษภาคม 2560

  ยอดเปิดดู 51 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 105 อัลบั้ม