วันที่จัดกิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : อบรมการต่อยอดองค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาโบราณ

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 18 พฤษภาคม 2560

  ยอดเปิดดู 43 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 08 พฤษภาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 08 พฤษภาคม 2560

  ยอดเปิดดู 47 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 17 มีนาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : ทัศนศึกษา นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 27 มีนาคม 2560

  ยอดเปิดดู 55 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 103 อัลบั้ม