วันที่จัดกิจกรรม : 11 สิงหาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 11 สิงหาคม 2560

  ยอดเปิดดู 140 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 20 กรกฎาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 20 กรกฎาคม 2560

  ยอดเปิดดู 89 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 03 กรกฎาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : แห่เทียนเข้าพรรษา

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 17 กรกฎาคม 2560

  ยอดเปิดดู 67 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 114 อัลบั้ม