วันที่จัดกิจกรรม : 15 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 15 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 97 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประเมินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 14 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 51 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 05 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมกับ อบต.งิ้วราย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 43 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 108 อัลบั้ม