วันที่จัดกิจกรรม : 08 สิงหาคม 2558

  ชื่อกิจกรรม : ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 10 สิงหาคม 2558

  ยอดเปิดดู 178 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 10 สิงหาคม 2558

  ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 10 สิงหาคม 2558

  ยอดเปิดดู 169 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 07 สิงหาคม 2558

  ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 07 สิงหาคม 2558

  ยอดเปิดดู 289 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 114 อัลบั้ม