วันที่จัดกิจกรรม : 01 มีนาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม อย น้อย

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 01 มีนาคม 2560

  ยอดเปิดดู 71 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2559

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 59

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 04 กุมภาพันธ์ 2560

  ยอดเปิดดู 49 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 01 ธันวาคม 2559

  ชื่อกิจกรรม : คณะครูศึกษาดูงานห้องสมุด โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 04 กุมภาพันธ์ 2560

  ยอดเปิดดู 3 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 97 อัลบั้ม