วันที่จัดกิจกรรม : 12 มกราคม 2561

  ชื่อกิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ 2561

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 14 มกราคม 2561

  ยอดเปิดดู 137 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 20 ธันวาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 21 ธันวาคม 2560

  ยอดเปิดดู 168 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 30 พฤศจิกายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 01 ธันวาคม 2560

  ยอดเปิดดู 178 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 119 อัลบั้ม