วันที่จัดกิจกรรม : 05 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมกับ อบต.งิ้วราย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 33 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 01 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 7 ปี 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 35 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 28 พฤษภาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปีการศึกษา 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 05 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 16 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 103 อัลบั้ม