วันที่จัดกิจกรรม : 21 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : โครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 24 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 51 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 15 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 15 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 78 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประเมินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 14 มิถุนายน 2560

  ยอดเปิดดู 41 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 103 อัลบั้ม