วันที่จัดกิจกรรม : 22 กุมภาพันธ์ 2561

  ชื่อกิจกรรม : ค่ายวิชาการ เปิดบ้าน ง.บ.ร. นิทรรศน์ พอเพียง เป็นพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

  ยอดเปิดดู 203 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 20 มกราคม 2561

  ชื่อกิจกรรม : พิธีมอบทุนการศึกษาและหนังสือห้องสมุด โดยกองทุนศิริจิตอนุสรณ์และคณะ

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 21 มกราคม 2561

  ยอดเปิดดู 241 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 16 มกราคม 2561

  ชื่อกิจกรรม : วันครู ณ โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 21 มกราคม 2561

  ยอดเปิดดู 186 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 119 อัลบั้ม