วันที่จัดกิจกรรม : 16 มกราคม 2561

  ชื่อกิจกรรม : วันครู ณ โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 21 มกราคม 2561

  ยอดเปิดดู 111 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 12 มกราคม 2561

  ชื่อกิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ 2561

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 14 มกราคม 2561

  ยอดเปิดดู 112 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 20 ธันวาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 21 ธันวาคม 2560

  ยอดเปิดดู 100 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 114 อัลบั้ม