วันที่จัดกิจกรรม : 11 สิงหาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 15 สิงหาคม 2560

  ยอดเปิดดู 29 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 11 สิงหาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 11 สิงหาคม 2560

  ยอดเปิดดู 10 ครั้ง 

  วันที่จัดกิจกรรม : 20 กรกฎาคม 2560

  ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลงานโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม

  วันที่โพสต์ : 20 กรกฎาคม 2560

  ยอดเปิดดู 34 ครั้ง 

  จำนวนภาพทั้งหมด >> 103 อัลบั้ม