วันที่เริ่มทำโครงการ :  24 พฤศจิกายน 2557

ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา สนง.กกต.จังหวัดนครปฐม ได้นำทีมพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา


รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2557  สนง.กกต.จังหวัดนครปฐม  ได้นำทีมพนักงานและเจ้าหน้าที่ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในสถานศึกษา  ครั้งทีสอง  ที่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์   อำเภอนครชัยศรี  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมจากคณาจารย์ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยท่านนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม  ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ