วันที่จัดกิจกรรม :  25 ธันวาคม 2560

เรื่อง :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์


รายละเอียดกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
__1114339210.pdfวันที่โพสต์กิจกรรม : 25/12/2017 09:12:04