วันที่จัดกิจกรรม :  13 ธันวาคม 2560

เรื่อง :  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดกิจกรรม

คลิกไฟล์แนบเพื่อดูประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
__e-bidding__481123693.pdfวันที่โพสต์กิจกรรม : 13/12/2017 01:12:33