วันที่จัดกิจกรรม :  17 พฤษภาคม 2560

เรื่อง :  อบรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560


รายละเอียดกิจกรรม

อบรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง "การต่อยอดองค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาโบราณสู่เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะสู่การสร้างรายได้ในโรงเรียน" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560

 
___17-19__2560_958148879.jpgวันที่โพสต์กิจกรรม : 18/05/2017 10:05:36