วันที่จัดกิจกรรม :  04 มิถุนายน 2559

เรื่อง :  โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นำคณะครูไปศึกษาดูงาน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559


รายละเอียดกิจกรรม

ด้วยโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำคณะครูไปศึกษาดูงาน ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
______4__2559__112893392.phpวันที่โพสต์กิจกรรม : 14/01/2017 04:01:41