วันที่จัดกิจกรรม :  21 พฤษภาคม 2559

เรื่อง :  การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ(ครูจีน)


รายละเอียดกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ(ครูจีน)
_773669250.pdfวันที่โพสต์กิจกรรม : 21/05/2016 09:05:48