วันที่จัดกิจกรรม :  18 พฤษภาคม 2559

เรื่อง :  ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)


รายละเอียดกิจกรรม

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
____665974812.pdfวันที่โพสต์กิจกรรม : 18/05/2016 10:05:52