โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :21 ม.ค. 2561   เวลาที่โพสต์ : 06:01:36:34

ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาและหนังสือห้องสมุด โดยกองทุนศิริจิตอนุสรณ์และคณะ วันที่ : 20 มกราคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษาและหนังสือห้องสมุด โดยกองทุนศิริจิตอนุสรณ์และคณะ ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)

Like
ยอดเปิดภาพ (242ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/