โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :17 ก.ค. 2560   เวลาที่โพสต์ : 10:07:02:12

ภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ : 03 กรกฎาคม 2560 แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎา 2560 ณ วัดงิ้วราย

Like
ยอดเปิดภาพ (70ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/