โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :15 มิ.ย. 2560   เวลาที่โพสต์ : 08:06:13:27

ภาพกิจกรรมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

Like
ยอดเปิดภาพ (129ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/