โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :05 มิ.ย. 2560   เวลาที่โพสต์ : 06:06:04:56

ภาพกิจกรรมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมกับ อบต.งิ้วราย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ : 05 มิถุนายน 2560 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมกับ อบต.งิ้วราย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 5 มิ.ย. 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ต.งิ้วราย

Like
ยอดเปิดภาพ (75ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/