โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :18 พ.ค. 2560   เวลาที่โพสต์ : 10:05:35:17

ภาพกิจกรรมอบรมการต่อยอดองค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาโบราณ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 อบรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง "การต่อยอดองค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาโบราณสู่เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะสู่การสร้างรายได้ในโรงเรียน" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560

Like
ยอดเปิดภาพ (80ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/