โพสต์ภาพโดย : นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม วันที่โพสต์ :08 พ.ค. 2560   เวลาที่โพสต์ : 10:05:38:06

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ : 08 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องวิทยบริการ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

Like
ยอดเปิดภาพ (94ครั้ง)
0
0

© 2015 http://www.schoolngbr.ac.th/